Foto van een bomenrij in de herfst bij het Fochteloërveen